O nas

Firma Audytorska została założona w 1999 r. pn. „Biuro Badań Bilansów i Usług Księgowych EKONOMISTA z udziałem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Gliwicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, zarejestrowany w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów pod numerem 2038 na podstawie Uchwały Nr 89/6/99 z dnia 14.12.1999 r.

Aktualna nazwa Firmy Audytorskiej: EKONOMISTA Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Toszecka 101

Adres

44-100 Gliwice
Ul. Toszecka 101

Telefon

+48 728 869 955

E-mail

biuro@ekonomista.net.pl

Numer na liście firm audytorskich: 2038.
Spółka zarejestrowana pod numerem KRS 0000039763 w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach.
Kapitał zakładowy wynosu 50 000,00 zł
NIP: 6312210851
REGON: 276256458

Zarząd

Prezes Zarządu Henryk Pudło
Biegły rewident nr. ewid. 8988

Wiceprezes Zarządu Mirosława Dróżdż
Biegły rewident nr. ewid 9180

Certyfikaty:

  • Firma Audytorska posiada certyfikat KIBR, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
  • Biegli rewidenci posiadają certyfikaty KIBR, Ministerstwa Finansów.

Naszym podstawowym celem jest profesjonalne świadczenie usług audytorskich.

Posiadamy ponad 20-letnie doświadczenia w zakresie świadczenia usług audytorskich w różnych działach: produkcja, handel, transport, usługi, służba zdrowia, sport i rekreacja.

Z usług naszych korzystały; spółki prawa handlowego, przedsiębiorstwa, instytuty, jednostki badawczo-rozwojowe, służba zdrowia, fundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe, spółdzielnie, urzędy miasta.

Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

EKONOMISTA Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach

Adres

44-100 Gliwice
Ul. Toszecka 101