Usługi

Audyt

  • badania jednostkowych sprawozdań finansowych
  • badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych
  • przeglądy sprawozdań finansowych
  • audytu projektów finansowanych oraz współfinansowanych ze środków unijnych
  • badanie połączeń, likwidacji i przekształceń spółek handlowych
  • inne usługi atestacyjne

Doradztwo podatkowe

Doradztwo księgowe

Ekspertyzy i analizy finansowe

EKONOMISTA Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach

Adres

44-100 Gliwice
Ul. Toszecka 101